Zaworska-Nikoniuk, D. (2020). Kariery akademickie kobiet – uwikłania i inspiracje. Rocznik Pedagogiczny, 42, 85–105. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23458