Lewowicki, T. (2020). Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej. Rocznik Pedagogiczny, 42, 231. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23475