Białobrzeska, K., & Maciejewska, M. (2020). Podążając za Mistrzem – LSMP szkoła na rozdrożu. XXXIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. profesor Marii Dudzikowej, Łańsk, 9–13 września 2019 roku. Rocznik Pedagogiczny, 42, 233-240. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23477