Koperna, P. (2020). Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – dylematy – perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 maja 2019 roku. Rocznik Pedagogiczny, 42, 241-246. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23478