Nowosad, I. (2021). Professional Learning Community (PLC) w Singapurze: możliwości i ograniczenia w kształtowaniu wysokiej jakości edukacji. Rocznik Pedagogiczny, 43, 63-79. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28376