Leśniak-Moczuk, K. (2021). W kręgu socjologii wychowania Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny, 44, 25–43. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0002