Sajdera, J. (2021). Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny, 44, 71–80. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0005