Kawa, J. (2021). Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych. Rocznik Pedagogiczny, 44, 95-106. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0007