Buchnat, M., Jaskulska, S., & Jankowiak, B. (2021). Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek. Rocznik Pedagogiczny, 44, 107–122. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0008