BOCHNO, E. WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH. Rocznik Pedagogiczny, v. 41, p. 227-237, 8 wrz. 2019.