LEWOWICKI, T. Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej. Rocznik Pedagogiczny, v. 42, p. 231, 2 lip. 2020.