CZASOPISMA, R. Spis treĊ›ci. Rocznik Pedagogiczny, v. 42, p. 295-296, 2 lip. 2020.