WECHTA, P. Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu. Rocznik Pedagogiczny, [S. l.], v. 44, p. 45–60, 2021. DOI: 10.2478/rp-2021-0003. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30768. Acesso em: 4 luty. 2023.