HEKMAT-SZAŁ, A.; KAŹMIERSKA, M.; KUKOWA, I. Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko. Rocznik Pedagogiczny, v. 44, p. 243-248, 27 grudz. 2021.