Bochno, Ewa. 2019. „WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH”. Rocznik Pedagogiczny 41 (wrzesień), 227-37. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22303.