Młodych Pedagogów, Forum. 2019. „POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN”. Rocznik Pedagogiczny 41 (wrzesień), 307-8. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22313.