Lewowicki, Tadeusz. 2020. „Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego O Nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów Przy KNP PAN Imienia Profesor Marii Dudzikowej”. Rocznik Pedagogiczny 42 (lipiec), 231. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23475.