Białobrzeska, Katarzyna, i Monika Maciejewska. 2020. „Podążając Za Mistrzem – LSMP szkoła Na rozdrożu. XXXIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Im. Profesor Marii Dudzikowej, Łańsk, 9–13 września 2019 Roku”. Rocznik Pedagogiczny 42 (lipiec), 233-40. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23477.