Koperna, Paulina. 2020. „Szkoła I Nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 Maja 2019 Roku”. Rocznik Pedagogiczny 42 (lipiec), 241-46. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23478.