Czasopisma, Redakcja. 2020. „Spis treści”. Rocznik Pedagogiczny 42 (lipiec), 295-96. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23481.