Wechta, Przemysław. 2021. „Warta Ze współczynnikiem Humanistycznym. Kulturotwórcze Funkcje spożywania Alkoholu Na Terenach Nadrzecznych W Poznaniu”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień):45-60. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0003.