Sajdera, Jolanta. 2021. „Relacje między wartościami społecznymi I Ekonomicznymi W ujęciu Socjologicznej Koncepcji Floriana Znanieckiego”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień):71-80. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0005.