Buchnat, Marzena, Sylwia Jaskulska, i Barbara Jankowiak. 2021. „Kształcenie Na odległość uczniów I Uczennic Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną W Czasie Pandemii COVID-19 W Opiniach Nauczycieli I Nauczycielek”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień):107-22. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0008.