Hekmat-Szał, Alicja, Marlena Kaźmierska, i Iwona Kukowa. 2021. „Sprawozdanie Z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Im. Marii Dudzikowej Pedagogika W Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko”. Rocznik Pedagogiczny 44 (grudzień), 243-48. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0016.