Bochno, E. (2019) „WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH”, Rocznik Pedagogiczny, 41, s. 227-237. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22303 (Udostępniono: 29czerwiec2022).