Młodych Pedagogów, F. (2019) „POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN”, Rocznik Pedagogiczny, 41, s. 307-308. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22313 (Udostępniono: 25czerwiec2022).