Lewowicki, T. (2020) „Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego o nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów przy KNP PAN imienia Profesor Marii Dudzikowej”, Rocznik Pedagogiczny, 42, s. 231. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23475 (Udostępniono: 29czerwiec2022).