Białobrzeska, K. i Maciejewska, M. (2020) „Podążając za Mistrzem – LSMP szkoła na rozdrożu. XXXIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. profesor Marii Dudzikowej, Łańsk, 9–13 września 2019 roku”, Rocznik Pedagogiczny, 42, s. 233-240. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23477 (Udostępniono: 30czerwiec2022).