Koperna, P. (2020) „Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – dylematy – perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 maja 2019 roku”, Rocznik Pedagogiczny, 42, s. 241-246. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23478 (Udostępniono: 2lipiec2022).