Czasopisma, R. (2020) „Spis treści”, Rocznik Pedagogiczny, 42, s. 295-296. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23481 (Udostępniono: 29czerwiec2022).