Nowosad, I. (2021) „Professional Learning Community (PLC) w Singapurze: możliwości i ograniczenia w kształtowaniu wysokiej jakości edukacji”, Rocznik Pedagogiczny, 43, s. 63-79. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28376 (Udostępniono: 17styczeń2022).