Leśniak-Moczuk, K. (2021) „W kręgu socjologii wychowania Floriana Znanieckiego”, Rocznik Pedagogiczny, 44, s. 25–43. doi: 10.2478/rp-2021-0002.