Sajdera, J. (2021) „Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego”, Rocznik Pedagogiczny, 44, s. 71–80. doi: 10.2478/rp-2021-0005.