Kawa, J. (2021) „Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych”, Rocznik Pedagogiczny, 44, s. 95-106. doi: 10.2478/rp-2021-0007.