Buchnat, M., Jaskulska, S. i Jankowiak, B. (2021) „Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek”, Rocznik Pedagogiczny, 44, s. 107–122. doi: 10.2478/rp-2021-0008.