Hekmat-Szał, A., Kaźmierska, M. i Kukowa, I. (2021) „Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko”, Rocznik Pedagogiczny, 44, s. 243-248. doi: 10.2478/rp-2021-0016.