[1]
F. Młodych Pedagogów, „POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN”, 10.2478/rp, t. 41, s. 307-308, wrz. 2019.