[1]
P. Wechta, „Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu”, 10.2478/rp, t. 44, s. 45–60, grudz. 2021.