[1]
J. Sajdera, „Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego”, 10.2478/rp, t. 44, s. 71–80, grudz. 2021.