Bochno, E. „WSPÓLNOTOWOŚĆ HYBRYDOWA JAKO KATEGRORIA W OGLĄDZIE GRUP STUDENCKICH”. Rocznik Pedagogiczny, T. 41, wrzesień 2019, s. 227-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22303.