Młodych Pedagogów, F. „POŻEGNANIE PROFESOR MARII DUDZIKOWEJ PRZEZ FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW PRZY KOMITECIE NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN”. Rocznik Pedagogiczny, T. 41, wrzesień 2019, s. 307-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22313.