Śliwerski, B. „INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KNP PAN W 2017 ROKU”. Rocznik Pedagogiczny, T. 41, wrzesień 2019, s. 317-53, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/22315.