Czasopisma, R. „Strona tytułowa”. Rocznik Pedagogiczny, T. 42, lipiec 2020, s. 1-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23451.