Zaworska-Nikoniuk, D. „Kariery Akademickie Kobiet – uwikłania I Inspiracje”. Rocznik Pedagogiczny, t. 42, lipiec 2020, s. 85-105, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23458.