Lewowicki, T. „Wniosek Profesora Tadeusza Lewowickiego O Nadanie Letnim Szkołom Młodych Pedagogów Przy KNP PAN Imienia Profesor Marii Dudzikowej”. Rocznik Pedagogiczny, T. 42, lipiec 2020, s. 231, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23475.