Białobrzeska, K., i M. Maciejewska. „Podążając Za Mistrzem – LSMP szkoła Na rozdrożu. XXXIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów Im. Profesor Marii Dudzikowej, Łańsk, 9–13 września 2019 Roku”. Rocznik Pedagogiczny, T. 42, lipiec 2020, s. 233-40, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23477.