Koperna, P. „Szkoła I Nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łagów Lubuski, 27–28 Maja 2019 Roku”. Rocznik Pedagogiczny, T. 42, lipiec 2020, s. 241-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23478.