Czasopisma, R. „Spis treści”. Rocznik Pedagogiczny, T. 42, lipiec 2020, s. 295-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23481.