Leśniak-Moczuk, Krystyna. „W kręgu Socjologii Wychowania Floriana Znanieckiego”. Rocznik Pedagogiczny, t. 44, grudzień 2021, s. 25-43, doi:10.2478/rp-2021-0002.