Wechta, P. „Warta Ze współczynnikiem Humanistycznym. Kulturotwórcze Funkcje spożywania Alkoholu Na Terenach Nadrzecznych W Poznaniu”. Rocznik Pedagogiczny, t. 44, grudzień 2021, s. 45-60, doi:10.2478/rp-2021-0003.